Планетата на свободния избор

Планетата на свободния избор

Picture

Земята е сътоврена под напътствието на Вселенския разум като планета на свободния избор. Което означава, че естественият път на развитие на всяко същество се определя от личният избор. Вследствие от това, ние натрупваме опитност и разширяваме съзнанието си, за да достигнем до истинската ни същност.

Човешкият индивид е създаден под наблюдението на Висшия разум, като съчетание на Космически опит и Божествена любов. Във формирането на живота на Земята са участвали трите най-древни цивилизации във Вселената: от съзвездията Плеяди, Сириус и Орион.

Човечеството е минало през различни етапи на своята еволюция. Всеки един е затворен цикъл, който продължава около 130 000 години. Принципът на развитие минава през три основни фази: ЗАПЛЕТЕНОСТ – ОСЪЗНАВАНЕ – РАЗВИТИЕ. Съвременната цивилизация, такава каквато я познаваме днес съществува след потъването на Атлантида или така описаният в Библията – Потоп.

Последният период на развитие затваря еволюционният кръг като го изкачва на следващо ниво на разбиране. Редом с нас Земята също се издига и повишава честотата на своето трептене. В нашето измерение има 12 енергийни нива на съзнание и всяко от тях има 12 стъпала. Целта е общата вибрация на всички същества и планетата да достигнат минумум до 5-тото ниво на „Неотрицанието”. Земята е нужно да премине от материално на етерно ниво, където 4-те елемента (Земя, огън, въздух, вода) са уравновесени – има само светлина.

Някои са се преродили за последен път. Божията воля е да изхвърлим отрицателните опити и емоции, натрупани в преражданията, за да затворим цикъла. Колкото повече се освобождаваме от блокажите и бариерите си в разбирането за смисъла на живота, толкова се издигаме и увеличаваме вибрациите си. Затова е необходимо да изхвърлим отрицателните „багажи” и да ги заменим със „светлина” – вяра, надежда, любов, прошка, доброта. За да навлезе голям поток на положителна енергия в Човека е нужно голямо отваряне на съзнанието, което от своя страна раздвижва всички енергийни мостове – връзката ни с висшите енергийни същества.

Освен път на човечеството, пътят на усъвършенстането, е вътрешно развитие на всеки индивид. По който той разширява своите представи за света и преодолява преградите на съзнанието. До 1989 г. ние имаме осъзнатост едва 8-10% от пълният ни потенциал. Развивайки се увеличаваме това процентно ниво и се повишават енергийните ни вибрации.

От началото на нашето съществуване до края на 1999 г. принципът на устройство на света е бил такъв, че всеки от нас е минал през определен брой прераждания. В тях е натрупвал кармични уроци и ги е отработвал в следващи животи. Всички тези опити са били необходими, за да опознаем Злото във всичките му същности и прояви. Посленото десетилетие е белязано от всеобщи промени на всички нива, както на Земята, така и на хората. Сега Божествените сили ни изпращат духовни същества като помощници и наставници.

Всичко това е поради важността на периода на преход в разбиранията и ценностите. В тази връзка всеки от нас носи безкрайно отговорна задача, както за себе си, така и като неделима част от Цялото. Да отвори сърцето си за любов към ближния и взаимопомощ.

Техниките за самолечение и лечение ни помагат за духовно израстване и усъвършенстване във всички аспекти. Използвайки енергията на Земята и Космоса придобиваме нова представа и преосъзнаваме истинските си възможности да творим и поддържаме дух, душа и тяло в хармония.

Copyright ©. All rights reserved. | Design by: Tri Stapki