Самолечение и Лечение

Самолечение и Лечение

Самолечение и Лечение с Универсална Космическа Енергия по Метода на Ханиел

  • Универсална Космическа Енергия на Светлината (нашата собствена жизнена енергия) е част от Универсалната Космическа Енергия, която облива и прониква от Космоса, Земята и всичко, което ни заобикаля. Индийците я наричат прана, китайците – чи, руснаците – биоплазма, учените – биоенергия.
Тя е много силен метод за лечение, самолечение и релаксация. Всеки може да се научи да я използва. Даже и децата. Много добре се комбинира с всички останали методи на лечение – масаж, акупунктура, психотерапия и др. Засилва всички медицински лечения с пречистващата и укрепващата си дейност. Може да се комбинира с йога и медитация, както и с други методи за самоусъвършенстване.

Методът на работа е напълно безопасен. Винаги се приспособява към нуждите на лекувания, който го ползва. Можем постоянно да ползваме тази Енергия. И колкото повече я използваме, толкова по-силно минава тя през нас. Този метод не е никаква религия или вярване. Това позволява ползването от всекиго, който пожелае, да се развие и усвои главното, цялостното, системното : интегрални знания и умения за здравословен живот на духа, душата и тялото – неделимо свързани !

Основни ползи:

-  Укрепва тялото и духа
-  Възстановява хармонията и духовното здраве
-  Уравновесява циркулирането на Енергията в тялото
- Премахва емоционални и психически блокажи на всички нива
- Пречиства тялото от отрови и токсични вещества И др.За метода на Архангел Ханиел

 Архангел Ханиел е духовна, енергийна същност от
  Светлината. В духовната йерархия на Светлинните същества е поставена да служи
  на духовното ниво на архангелите. Тя отговаря за формирането и обучението на
  всички лечители, независимо чрез кой метод предават знанието. Информацията
  такава, каквато я предавам в тази книга е получена изцяло след телепатичен
  контакт с тази същност и осъвременена спрямо новото време и новите енергии. В
  този си вариант се подава тук и сега за да бъде представена на
  всички, които желаят да получат знанията чрез тази книга и метода. Всички
  пътища за развитие и усъвършенстване водят към изначалното и Цялото. 
Във всеки миг от нашето съществуване, тук и сега в
дуалността, ние поставяме нещата, хората и всичко около нас и вътре в нас, в
  определени рамки от нас. Те са в съгласие или несъгласие с наложените от
  обществото принципи, норми, догми и стереотипи. За да има движение и развитие
  на всеки от нас, добре би било да вървим в непрестанен процес на осъзнаване и
  промяна. Разбирайки и съблюдавайки основните принципи на живота във всичките му
  форми и прояви, ние вървим напред и нагоре по спиралата на времето и
  пространството. Всеки във своят ритъм и нужното време за да получи и научи това
  което му е необходимо към момента. Този метод носи в себе си елементи на
  познанието които някой биха припознали от енергийните практики в Рейки, други
  такива са прикрепени към етикета Универсална енергия, някои ги определят като
  китайска медицина и работа с меридианите. В тази книга бихте открили и мантри и
  церуфи приобщени към Тибетските медитации или староеврейски псалми и риторики.
Символи, които назоваваме еврейска азбука и имена които сме поставили на
енергийните същности за да ги подредим в нашето съзнание. Това е естествената
функция на нашият мозък. Съзнанието е определено от аналитичното, тоест
последователно мислене. Ние получавайки нова за него информация, автоматично я
проверяваме,приемаме или отхвърляме и класифицираме. Подреждаме я в някаква
папка и раздел за да можем да я използваме. В друг раздел на разума,
подсъзнанието, тази информация вече съществува, това обяснява спомена за уж
непознати места, хора,събития и познания. 
В днешното време, настоящето, което ние определяме като ново, вървят процеси на промени и изменения. В нас като физическо, умствено, психическо, емоционално и енергийно тяло, тези процеси ни водят към следващото стъпало в еволюцията. Връщаме се към изначалното, към истинската си същност, затваряйки този период с по разширено съзнание. 
 

Защо този метод – метода на Архангел Ханиел ?


Универсална Космическа Енергия  на Светлината
е част от Универсалната Космическа Енергия, която облива и прониква от Космоса, Земята и всичко, което ни заобикаля. Индийците я наричат прана, китайците –чи, руснаците – биоплазма, учените – биоенергия.Тя е много силен метод за лечение, самолечение и релаксация. Всеки може да се научи да я използва. Даже и децата. Много добре се комбинира с всички останали методи на лечение – масаж, акупунктура, психотерапия и др. Засилва всички медицински лечения с пречистващата и укрепващата си дейност. Може да се комбинира с йога и медитация, както и с други методи за самоусъвършенстване. Това е осъвременения вариант на практиките от древността, съобразен с енергиите на новото време в което живеем.Практически изпълним от всеки, независимо от възраст, физическо състояние, пол и религия,интелектуално или социално ниво. Един опростен и лесно достъпен вариант на Познанието,което ни дава възможност да изучим себе си,за да разбираме другите. Да се доближим до хармонията в нас и около нас, чрез силата на любовта и положителната мисъл, да се освободим от блокажите и товарите, които носим от  миналото.
Методът на работа е напълно безопасен. Винаги се приспособява към нуждите на лекувания,който го ползва. Можем постоянно да ползваме тази Енергия. И колкото повече я  използваме, толкова по-силно минава тя през нас. Този метод е извън формата на  религия , но вярата в силата на енергията е много важна.
Това позволява ползването от всекиго, който пожелае, да се развие и усвои главното,цялостното, системното: интегрални знания и умения за здравословен живот надуха, душата и тялото – неделимо свързани !
В тази книга, която е един вид ръководство или път за достигане на желаната от нас цел, са подредени практиките в актуалната подредба подадена от архангел Ханиел в постоянен контакт с неговата същност.
“Всички пътища водят до желаната цел, но ние избираме по кой да вървим във всеки момент. Правейки избора си е необходимо да осъзнаем отговорността си от взетото решение. Чрез мислите си ние съсредоточаваме , тоест събирам енергията в една точка, формираме желание и намерение. Чрез думите и делата си , ние материализираме, реализираме нашето намерение. От тук и отговорността от всички тези етапи, от началната до крайната точка на нашата цел.Осъзнавайки, че външният свят, всичко което ни заобикаля е отражение на нашият вътрешен свят, ние приемаме отношението на другите към нас като сигнали, помощ за самите нас. Всички тези практически упражнения, техники за работа с енергията и медитации са една универсална възможност да преоткрием истинската си същност и използваме неограничените ни възможности според нивото на осъзнаване и приемане на универсалните принципи на времето в пронстранството. На всички които искат да продължат да четат и ползват тази книга с напътствия, благодаря, както
и на тези за които не предизвиква интерес. Аз съм с вас чрез тези редове, изпращайки ви своята любов и енергия. Вървете по пътя си така както ви го подсказва вашият вътрешен глас.Успех.,,
                                       
Архангел ХАНИЕЛ

Основни 
ползи:
    
Укрепва тялото и духа
      Възстановява хармонията и духовното здраве
    Уравновесява циркулирането на Енергията в тялото
   Премахва емоционални и психически блокажи на всички нива
   Пречиства тялото от отрови и токсични вещества

Тези основни ползи ще бъдат трайно завоевание на Човечеството, само
ако са в контекста на творческото мислене, в неговата дълбочина и пълнота –
довело човека до РАЗБИРАНЕТО!

Съдържа
техники за самолечение и лечение,методи за засилване на Енергията чрез
космически символи и планети,практически упражнения за освобождаване от отрицателни емоции чрез енергийни  масажи и акупунктурни точки, работа по енергийните меридиани, въздействие от
  разстояние и др.ЕНЕРГИЙНА ЗАЩИТА ОТ НЕГАТИВНИ ЕМОЦИИ
Заставаме в сърцето си и не мислим за нищо. Затваряме очи и мислено слизаме в стъпалата.
Чувстваме хиляди малки иглички в стъпалата и виждаме керемидено червена светлина
се разлива около тях.Издигаме се нагоре, като в асансьор до върха на темето и чувстваме хиляди иглички върху темето. Виолетова светлина се разлива върху темето. Слизаме надолу до точката между ануса и половите органи и активираме чакрата. Ярко червена като домат светлина се разлива около тази област. Качваме се нагоре до точката на два пръста под пъпа.Активираме
чакра и оранжева светлина се разлива около тази област. Издигаме се на два пръста над пъпа и активираме чакра. Жълта светлина се разлива около нас. Качваме се нагоре и в областта на сърцето активираме чакра и светлозелена светлина се разлива около областта. Издигаме се
нагоре и в глътката активираме чакра и небесносиня светлина се разлива около гърлото. Продължаваме нагоре и между веждите активираме чакра, която разлива тъмно синя светлина около челото.Слизаме бавно надолу и в стъпалата, с керемидено червената светлина правим обръч около нея. Качваме се нагоре до  върха на темето и с виолетовата светлина правим обръч около темето. Слизаме надолу до червената светлина и правим обръч около нея. Качваме се нагоре до тъмносинята светлина и правим обръч с нея в тази област. Слизаме надолу до оранжевата светлина и правим обръчс нея. Качваме се нагоре до небесно синята светлина и правим обръч с нея. Слизаме надолу до жълтата светлина и правим обръч с нея.Качваме нагоре до зелената светлина и правим обръч с нея. Заставаме в областта на сърцето и виждаме как всички чакри са отворени и обръчите, които им отговарят са разположени един над друг като правилен цилиндър. Слизаме надолу до ходилата и от там слизаме в центъра на Майката Земя
 и се спускаме като в асансьор и обгръщаме Майката Земя Гея като с воал и издигаме нагоре до керемиденочервения обръч. С него издигаме нагоре  и изпълваме до като стигнем до червения обръч и покриваме с тази светлина. И с червения обръч издигаме до оранжевия. И покриваме
с тази светлина. От оранжевия издигаме до жълтия и покриваме с тази светлина. От жълтия
издигаме до зеления и покриваме с тази светлина. От зеления издигаме до небесно
синия и покриваме с тази светлина. От небесно синия издигаме до тъмно синия и
покриваме с тази светлина.От тъмно синия – до виолетовия и покриваме с тази
светлина. От виолетовия издигаме нагоре в небето и покриваме с тази светлина и в
космоса чак докато наближим нашия Баща, източника на светлината и енергията.
Стесняваме като гърло на бутилка, за да може да влиза само чистата енергия. И молим нашия
Баща, източника на Светлината и Енергията и всички негови помощници, Ангели
и Архангели и всички мои Ангели Хранители да направят една стена с огледала гледащи навън, с която да ме запазят от всякаква отрицателна енергия и всички магии и други негативни
неща. И молим също за всички наши деца до 16години. Като за всяко правим една
стена с огледала.Молим за всичко, което желаем да ни помогне
Бог.
Благодарим ти Господи, на Теб и на всички Твои помощници
и всички мои Ангели Хранители! (казваме седем
пъти)


БЪРЗИ  ЛЕЧЕНИЯ

Това лечение се прилага, когато някой се чувства зле;изморен. Или при липсва на време
да се направи пълен сеанс!
Лекуваният е необходимо да бъде седнал или прав. Една  минута във всяка позиция е достатъчна, но можете да останете повече, ако изпитате нужда.
                                           1. Ръцете върху раменете – 1 минута                                                                                        

2. Ръцете върху темето, на нивото на чакрата на темето /съпроводен е с мисли за любов, за нещо хубаво,положително/ - 1 минута

3. Едната ръка се слага върху тила, другата върху челото –   1минута                          

4. Едната ръка върху 6 ти и7-ми вратен прешлен, другата върху гърлото – 1 минута

5. Едната ръка върху чакрата на сърцето, другата върху гърба на същото място, от страни на  гръбначния стълб – 1 минута

6. Едната ръка върху слънчевият сплит, другата върху гърба на същото място, от страни на гръбначния стълб – 1 минута

  7. Едната ръка върху долната част на корема, другата върху долната част на гърба, от
страни на гръбначния стълб – 1 минута


                                       8. Ръцете върху глезените – 1 минута                                                                                           

*В случай на сърдечен удар, никога
върху сърцето! Само върху долната и горната част на корема – 3 – 4
минути.


ЕНЕРГИЙНО ПОЧИСТВАНЕ НА
ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЕМОЦИИ, НАТРУПАНИ НА КЛЕТЪЧНО НИВО


Заставаме в седнало или легнало положение, без да  кръстосваме ръце и крака, за да не се преплитат енергиите ИН и ЯН. Затваряме  очи и се освобождаваме от всякакви мисли. Представяме си цялото тяло в ярко  жълта светлина и в същото време едно ярко жълто кълбо което застава над пъпа. В  него поставяме  всички негативни емоции събрани в нас, в нашето съзнание, подсъзнание и свръхсъзнание. Всички страхове,проблеми, мъка, печал и осъзнати емоционални товари от които бихме желали да се освободим. След като поставим всичко в кълбото, молим Архангел Михаил и Свети Жером, както и нашите Духовни водачи да вземат това кълбо и да го изхвърлят там където трябва и да го върнат прочистено. Когато кълбото е над
пъпа, в него поставяме три пожелания по наш избор, три хубави неща, които искаме
да ни се случат.
Така се изчистваме от всичко негативно събрано в нас на клетъчно ниво, осъзнато и прието като товар в нашето съзнание. 


 ОСНОВНИ ПОЗИЦИИ ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ
 

Глава:
 

Picture

 


Длани върху слепоочията,пръстите се докосват върху
главата.

 

Лице:
 

Picture

 


1.Длани върху очите, пръстите
  изпънати.

2.Длани върху бузите,пръстите
изпънати.

Гърло:
 

Picture

 
Едната  ръка върху тироида, другата върху останалата част на шията, върху нея.
Дланите залепени, ръцете отпуснати.

Тимус и сърце:
 

Picture

 

Лява ръка не мърда под сърцето,дясна под нея. Лактите сгънати, дланите в триъгълник.

Пъпа и талията:
 

Picture

 

Едната ръка над пъпа, другата под пъпа

Полови органи:
 

Picture

 

Дланите формират триъгълник  върху срамната
кост, пръстите се докосват


Правете тези позиции всеки ден,
сутрин след ставане и вечер преди лягане. А също и през всяко време през деня,
за да се заредите и отпуснете от стреса и да се тонизиране, когато сте уморени
по три минути и повече на позиция. Тези позиции покриват органите, жлезите и
чакрите и ви зареждат бързо с енергия. Не се ограничавайте само с тези позиции,
следвайте интуицията и нуждите си.

Няма добавени продукти в тази категория.
Copyright ©. All rights reserved. | Design by: Tri Stapki